NET Firma,

vznikla ako reakcia na potrebu mobility. Vytvorili sme moderný, ľahko ovládateľný a cenovo dostupný systém. Umožnili sme spravovanie firmy cez web. Užívateľ už nemusí nič inštalovať ani zálohovať. Systém je uložený v cloude. Je rýchlo a bezpečne dostupný cez webový prehliadač. Jednoducho je všade s Vami.

Log in

Please enter login information. If you have not already created an account with us, please REGISTER

FORGOTTEN PASSWORD

Čo umožňuje NET firma ?

Možnosti

 • evidenciu kontaktov s možnosťou triedenia podľa zvolených kritérií
 • mailovú a SMS notifikáciu
 • vytváranie a evidovanie všetkých druhov daňových dokladov (odberateľské faktúry, dodávateľské faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy,)
 • vytváranie objednávok
 • kompletnú evidenciu skladových zásob vrátane tvorby príjemiek a výdajok
 • predaj cez elektronickú registračnú pokladňu
Čo umožňuje NET firma ?

Výhody

 • mobilitu, do firmy sa viete pripojiť odvšadiaľ, kde máte prístup k internetu
 • stabilitu, Vaše dáta sú uložené v dátovom centre, chránené, archivované, spravované
 • efektivitu, platíte len vtedy, keď sa do firmy reálne pripojíte
 • konkurenčnú výhodu, doklady viete vystaviť priamo u zákazníka
 • rýchlosť, čas spracovania obchodného prípadu sa mnohonásobne skracuje
Čo umožňuje NET firma ?

Používatelia

 • NET firma je univerzálny produkt určený pre kohokoľvek. Využívajú ho najmä :
 • spoločnosti s obchodnými cestujúcimi
 • spoločnosti realizujúce predaj z auta
 • spoločnosti s viacerými prevádzkami
 • servisné spoločnosti zabezpečujúce servis u klienta
 • živnostníci a malé začínajúce spoločnosti

Prípadové štúdie

Mobilná objednávka

K mobilnej objednávke stačí tablet a mobilný internet. Obchodník sa priamo v teréne pripojí do informačného systému a objedná požadované množstvo tovaru. Objednávka sa on-line zobrazí v centrále spoločnosti. Tovar sa môže ihneď fakturovať a expedovať. čítaj viac +

Mobilný predaj

Mobilný predaj poskytuje výhodu on-line záznamu priamo v teréne. Obchodník sa pripojí do centrálneho informačného systému. Skenerom načíta kód tovaru a zadá požadované množstvo. Systém automaticky vygeneruje výdajku a vytvorí pokladničný doklad.

čítaj viac +

Mobilný servis

K mobilnému servisu stačí tablet a internetové pripojenie. Technik sa cez webové rozhranie pripojí do informačného systému. Rovno v teréne zaznamenáva všetky výkony. Odpadajú papiere, zlepšuje sa evidencia prác a náhradných dielov.

čítaj viac +